به نام خدا 

سلام خداجونم؛  از این که بار دیگه زهرا کوچولو رو به ما دادی، ازت ممنونم. خدایا اصلا نمی تونم ناراحتی خودم رو بیان کنم. خودت هم می دونی که شب ها از گریه خوابم نمی برد. خدایا شکرت. یه بار دیگه هم بهم قدرت خودت رو نشون دادی... 

 انتشار از منبع : fatemehtomovaffaghmi-bfa - fatemehtomovaffaghmi-bfa
یکشنبه 16 خرداد 1395 ساعت 17:06:02
  برچسب ها :